Menu

Reference

Ing. Alena Sedláčková
PR a marketing (2021 - současnost)

GASK, Galerie Středočeského kraje, p. o.

„V Galerii Středočeského kraje jsme chtěli znát svého návštěvníka, a proto jsme se rozhodli, že provedeme kvantitativní výzkum. Místo klasického papírového dotazníku jsme však zvolili výzkum prostřednictvím digitálních stojanů od agentury AskNow. Ty nám umožnily sesbírat požadovaný počet respondentů k tomu, abychom mohli výsledky považovat za vypovídající, a vytvořit tak profil návštěvníka GASK. Výhodou výzkumu v digitální podobě je bezesporu možnost filtrování otázek, které umožní detailnější pohled a přesnější definici cílové skupiny. Další výhodou spolupráce s AskNow je přátelské uživatelské rozhraní, které je k dispozici v reálném čase online. Spolupráce s agenturou AskNow byla bezproblémová a zákaznická podpora vždy k dispozici.“

Bc. Naděžda Kalužová
Manažer marketingu KC FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava

"Terminál AskNow, který jsme umístili v prostorách Krevního centra FN Ostrava, bereme jako výrazný posun ve zpětné vazbě od klienta/dárce – ke službám v KC FNO.

Umístění terminálu je v prostorách, kde se dárce zdrží nejdéle a má možnost odpovědět několik lehkých dotazů. Dřívější vyhodnocování papírových dotazníků bylo zdlouhavé a nepružné. Jedním slovem obtěžovalo. Nyní máme možnost rychle reagovat na všechny prosby, výtky, ale i pochvaly od dárců. Největší výhodou AskNow je rychlost získávání informací.  Chceme, aby se dárci krve a krevních složek cítili u odběru dobře a byli spokojeni. Touto anonymní formou odpovědí se od dárců dozvíme, co bychom měli nebo mohli zlepšit.

Terminál AskNow je pro nás přínosem."

PhDr. Denisa Vlková, MPH MBA
riaditeľka (2007 - do současnosti)

ŠNOP / Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku

"Sme radi, že sa nám podarilo zaviesť AskNow ako spôsob  pre získavania spätnej väzby. Je pre pacientov jednoduchý a zároveň moderný a manažment nemocnice má podnety a hodnotenia pacientov okamžite v maili, prípadne v mobilnom telefóne. Pridanou hodnotou AskNow  sú dlhodobé štatistiky, kde cez získané podnety sa dajú identifikovať oblasti, na ktoré sa je potrebné zamerať."

Mgr. Martin Voženílek
ředitel (2017 - do současnosti)

Státní léčebné lázně Janské Lázně

„Měření spokojenosti lázeňských klientů bylo do konce dubna 2017 hodnoceno pomocí vyplněných Anketních lístků, které byly klientům/pacientům k dispozici na pokojích, popřípadě na recepcích. Od května 2017 byl zaveden nový systém měření spokojenosti, pomocí terminálu AskNow. Terminály AskNow nabízejí moderní a rychlý způsob měření spokojenosti zákazníků. Technologie umožňuje získávat názory zákazníků okamžitě, přímo z místa. Vedení podniku považuje tento způsob hodnocení spokojenosti klientů za jednoznačně efektivnější. Terminály významně zrychlují reakční dobu manažerů jednotlivých úseků na případné stížnosti, protože v okamžiku odeslání dotazníku klientem na terminálu se dotazník v přehledné formě přenese do emailové schránky manažera, který může zmíněný problém okamžitě řešit. Tímto způsobem se zvýšil počet vyřešených stížností klientů v průběhu jejich pobytu, a nikoliv až po ukončení.

Dřívější systém papírových dotazníků nebyl tak pružný, byl časově velmi zdlouhavý a náročný na zpracování. Názory a připomínky klientů se dostaly k jednotlivým manažerům se zpožděním. Díky terminálům AskNow můžeme stížnosti, ale i pochvaly řešit operativně, a to přispívá ke spokojenosti klientů i samotných zaměstnanců naší společnosti.“

PhDr. Martina Urbánková
Quality Manager Slovenské liečebné kúpele Piešťany (2006 - současnost) Quality and Standard Manager Ensana Hotels (2019 - současnost)

Ensana Hotels

"Výhodou AskNow je predovšetkým získanie okamžitých informácií o spokojnosti hostí, vďaka ktorým môžeme promptne zareagovať a splniť požiadavky hostí priamo počas ich pobytu."

Tom J. Bauer
Chief Operating Officer (2010 - do současnosti)

Vamed Vitality World

"Vytvoření zpětné vazby v segmentu denních hostů bylo vždy obtížnou výzvou. Zejména faktory, jako je velmi krátký pobyt a anonymita, nám znesnadnily lepší seznámení s našimi hosty a jejich potřebami. Tato forma průzkumu trhu je však nezbytným nástrojem strategického úspěchu. Pro nás technologie AskNow byla ideálním řešením tohoto problému. Nakonec jsme byli schopni nabídnout našim hostům jednoduchý, moderní a efektivní způsob, jak se vyjádřit. A další pozitivní aktivum, management AskNow se vždy osvědčil jako velmi komunikativní a kooperativní, takže spolupráce - v přípravě, během instalace a během podpory - byla vždy velmi profesionální."

Georg Wiesauer, BA
Asistant SPA Manager TAUERN SPA (2017 - 2018)

Tauern SPA Kaprun

"AskNow poskytuje pro naše zákazníky velmi jednoduchou cestu získání zpětné vazby. Myslíme si, že systém AskNow je skvělý. A nejen tím, že je multijazykový, takže hosté mohou odpovídat ve svém jazyce. Jejich přání, podněty a stížnosti jsou přímo předávány vedení. Jsme spokojeni, systém doporučujeme."

Leopold Holzknecht
SPA Manager AQUA DOME (2016 - 2019)

AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld

"To nejzajímavější na AskNow terminálu je, že dostáváme automatické reporty. Každý den můžeme mít ohodnocení z jednotlivých oblastí. Pro nás v managementu má AskNow tu výhodu, že denně dostáváme velmi rychlou a velmi přehlednou zpětnou vazbu od našich zákazníků."

Reinhold Hofmann
Deputy Managing Director

TBL Therme Laa

"Detailní ohodnocení, které denně dostáváme z terminálů AskNow, je pro nás nezbytné a velmi důležité. Z nich můžeme provádět každý měsíc analýzy a rozbory a další rozhodnutí. Tedy, mohu systém AskNow každému z kolegů v našem oboru co nejvřeleji doporučit. Máme skutečně ty nejlepší zkušenosti se systémem, i co se týká technické podpory. A to si myslím, že je velice – velice důležité."

Hans Dieter Bergmann
General Manager Spa Resort Therme Geinberg (2016 - do současnosti)

Spa Resort Therme Geinberg

"Naši hosté oceňují jednoduchou obsluhu systému AskNow a my jako management dostaneme velice rychle jejich zpětnou vazbu na své mobilní telefony. Proto můžeme vždy včas zahájit nutné kroky, abychom naše hosty co nejlépe uspokojili. Mohu vám terminály AskNow doporučit. Hosté tak mají možnost podnikateli dát zpětnou vazbu v daných oborech, ve kterých nemusí být zběhlý. Management může velmi rychle přijmout nutná opatření."

Petr Pavlacký
ředitel Aqualand Moravia (2014 - do současnosti)

Aqualand Moravia, ŽS REAL, a.s.

"Díky AskNow máme výhodu, že zpětnou vazbu získáváme okamžitě. Ve srovnání s jiným výstupy kvality je toto naprosto unikátní.  Můžeme v ten samý čas na řadu podnětů reagovat.  Zachytíme tak věci, když se stanou a ne s odstupem několik hodin či dní."

Bohdana Opočenská
výkonná ředitelka (2017 - do současnosti)

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. a Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

"Systém AskNow jsme po testovacím provozu vyhodnotili jako výrazný posun ve zpětné vazbě. Dřívější systém papírových dotazníků nebyl tak pružný, byl časově velmi zdlouhavý a náročný na zpracování. Názory a připomínky klientů se dostaly k jednotlivým manažerům se zpožděním.  Díky terminálům AskNow můžeme stížnosti řešit operativně a to velmi přispělo ke spokojenosti klientů."

Ondřej Roznětinský
vedoucí servisu BMW a MINI Renocar (2013 - 2017)

BMW a MINI - Renocar a.s.

"Velmi jsem ocenil, že jsem si mohl sám definovat cílené otázky na kvalitu servisních služeb. Zpětná vazba AskNow má největší výhodu, že obdržíme podněty a hodnocení zákazníků okamžitě jak v mailu, tak v telefonu. Získal jsem možnost okamžitě reagovat na připomínky zákazníků."

Dana Soukupová
Hotel Director (2012 - do současnosti)

CENTRUM BABYLON, a.s.

"Já jsem velice ráda, že jsme tento nový způsob zavedli. Naší hosté si na to velmi rychle zvykli. Největší výhodou AskNow je rychlost získání a vyhodnocení zpětné vazby a také to, že názor hosta se ke mně dostane nezkreslený a je autentický. Díky tomu jsme schopni rychle zareagovat a situaci řešit."

Klaus Pilz
GM Hotel Thermal Karlovy Vary (2015) Former CEO, Slovak Health Spa Piestany (2005 - 2014)

Hotel Thermal Karlovy Vary

"AskNow je perfektním nástrojem, jak se denně dostat do interakce s našimi hosty. Největší výhodou je, že můžete okamžitě reagovat, protože na svém mobilním telefonu dostanete okamžitě zpětnou vazbu. To je mnohem rychlejší a pohodlnější. Zákaznické zkušenosti máte pod kontrolou díky implementaci systému okamžité zpětné vazby AskNow."

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
Prorektor pro studium (2009 - 2020)

CEVRO INSTITUT, z.ú.

"Společnost Next Mobile Solutions nás přesvědčila o tom, že její projekt AskNow, včetně proškoleného personálu, který jej obsluhuje, je daleko efektivnějším - tedy spolehlivějším, rychlejším a přitom pohodlnějším způsobem, jak získat zpětnou vazbu. Její přístup k řešení našeho problému považujeme za vysoce profesionální, a to po všech stránkách - od prvního kontaktu po detailní prezentaci výsledků. Naše první zkušenost zcela jistě nebude zkušeností poslední."

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.
děkan FBMI ČVUT Kladno (2008 - 2016)

ČVUT Kladno

"Systém AskNow, vyvinutý firmou Next Mobile Solutions, se na FBMI ČVUT osvědčil, je uživatelsky velice příjemný a flexibilní, dotazníky jsou tvořeny na míru, podle požadavků objednatele a mohou obsahovat neomezené množství otázek a odpovědí. Výhodou jsou okamžité výsledky, verze dotazníků můžou být vícejazyčné a systém umožňuje aplikaci množství dalších funkcí. FBMI ČVUT po testování mobilní platformy AskNow od firmy Next Mobile Solutions konstatuje, že systém je dostatečně sofistikovaný a vhodný pro využití ve školství."

Karel Denk
ředitel Spa komplex Curie (2011 - 2022)

Léčebné lázně Jáchymov a.s.

"S nástupem informačních technologií se výrazně změnilo i chování hostů v hodnocení jejich spokojenosti. Virtuální reference generované velmi intuitivním systémem AskNow se staly významným nástrojem pro management kvality služeb v našem hotelu. Blesková online informovanost o nedostatcích, které můžeme obratem řešit, je největší výhodou systému. Takto můžeme okamžitě reagovat a případné nedostatky napravit.

Slušivý design a nasvícení terminálů k zápiskům našich hostů vyloženě láká a vybízí. Je potřeba podtrhnout vyjádření spokojenosti se službami, které naštěstí mezi zápisky hostů v AskNow převažuje." 

 

Michal Staníček
Head of DAD/CLCM (2013 - do současnosti)

MAKRO Cash&Carry Praha

"Ocenil jsem velkou flexibilitu AskNow, kdy je možné díky jednoduchosti a intuitivnosti systému provést průzkum rychle a s kvalitními výsledky. Velikou výhodou je dotazování se zákazníků při jejich nakupování v makru, možnost sledování on-line výsledků a velice rychlého vyhodnocení."

Ing. Dan Jiránek
Primátor města Kladna (2004 - 2014; 2018 - 2020)

město KLADNO

"Systém AskNow ukázal nový efektivní způsob, jak může město rychle získat vyhodnocené informace s opravdu cíleným zaměřením. Použitá technologie je velice atraktivní, a přitom v jednoduché formě, navíc doplněna o opravdu profesionální komplexní služby."

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
General manager Grandhotel PUPP (2006 - 2018)

Grandhotel PUPP Karlovy Vary

"Díky AskNow lze docílit interaktivních dotazníků s výsledky v reálném čase. Již za dva měsíce jsme vyhodnotili několikanásobné množství dat, než za celý předchozí rok."

Tomáš Huber
výkonný riaditeľ Aquapark Senec (2014 - 2019)

Aquapark Senec, a.s.

"Celý terminál AskNow má veľmi pekný design, je podsvícený a láká zákaznikov aj na pohľad. Z nášho pohľadu velmi pozitívne prijatá služba aj zamestnancami nášho aquaparku."

Zuzana Bohdalová
Vedúca obchodného a rezervačného oddelenia (2013 - do současnosti)

Spa Aphrodite Rajecké Teplice

"AskNow používame v našich kúpeľoch už skoro tri roky. Odvtedy je pre nás neoceniteľným pomocníkom pri zisťovaní mienky našich zákazníkov.

Veľmi pozitívne vnímame hlavne to, že hodnotenia prichádzajú online, v reálnom čase priamo kompetentným manažérom, ktorí v prípade potreby môžu ihneď reagovať.

Vyplnenie dotazníka cez AskNow je pre používateľa jednoduché, intuitívne a naviac v rôznych jazykových mutáciách. Zo skúseností vieme, že je u nás vyžívaný širokou škálou zákazníkov. Naviac reporty pre manažérov sú prehľadné i a poskytujú jednoduchý prehľad o celkovej spokojnosti našich zákazníkov."

Ing. Jan Koutný
Vice Director of Sales & Marketing Hotel Imperial Karlovy Vary (2008 - 2018)

Hotel Imperial Karlovy Vary

"Sledujeme nové trendy a rádi zkoušíme nové věci. Proto jsme se také rozhodli využívat služeb AskNow v našich hotelech. Využíváme jej a jsme velice spokojeni. Přináší nám totiž názory našich hostů online a díky tomu jsme schopni ihned reagovat a eliminovat tak případné nepříjemnosti již v zárodku. Výstupy ze systému se staly pravidelnou součástí porad managementu."

Kateřina Svatošová
Marketing specialist JVS Group (2009 - 2016)

JVS Group

"Zaujal mě tento krásný terminál, který už na první pohled lidi přitahuje a řekla jsem si, že by stálo za to vyzkoušet.

Návštěvníci to přijali velice pozitivně, protože je tato forma více přitahuje. Když jsme používali papírovou formu, tak jsme na to museli mít hostesku, která by je rozdávala a tím pádem máme mnohem více výsledků než kdy jindy.

Moje zkušenost s AskNow je velmi pozitivní. Jsem moc ráda, že mi bylo umožněno využít 30 dnů zdarma a vyzkoušet si, jak ten program funguje, jak rychle můžu získávat ta data.“

Ing. Sabina Kodlová
obchodní ředitelka Slatinné lázně Třeboň (2005 - 2017) obchodní ředitelka Léčebné lázně Bohdaneč a Lázně Teplice nad Bečvou (2017 - současnost)

Slatinné lázně Třeboň

"Využíváním AskNow oslovíme daleko více klientů než papírovým dotazníkem. Ti mají možnost nám přispět svým názorem ke zlepšení kvality služeb, které zde poskytujeme, a protože nám nechávají kontakty, můžeme operativně ve zpětné vazbě obratem reagovat a cokoliv řešit.

Spolupráce s firmou probíhala skvěle, řekla bych až nad očekávání, protože zavádění každého nového projektu s sebou nese jistá očekávání, komplikace. Tady to šlo naprosto hladce, domluvili jsme se na podmínkách spolupráce. Veškeré připomínky byly akceptovány, takže tuto spolupráci mohu jenom doporučit. Je velmi přínosná a máme z ní radost."

Michal Jaroš
manažer zákaznického servisu AQUAPALACE Praha (2016 – 2019)

AQUAPALACE Praha

„Systém okamžité zpětné vazby AskNow využíváme již řadu let a rozhodně bychom neměnili. Líbí se nám jednoduchost a intuitivnost celého řešení i neustálé zdokonalování, se kterým AskNow přichází.

Terminály jsou takřka bezúdržbové a uživatelské rozhraní s reporty je praktické. AskNow určitě můžeme doporučit a budeme se těšit na další spolupráci."

Jitka Marková
Consumer Insight & Strategy Manager (2013 - 2016)

McDonald's CZ

"McDonald’s oceňuje služby produktu AskNow, kde přímo v restauraci získává rychle zpětnou vazbu od zákazníků v podstatě na jakékoliv téma.

Oproti klasickým marketingovým výzkumům je služba AskNow velmi rychlá a flexibilitou a spolehlivostí výstupů se může rovnat renomovaným výzkumným agenturám."


Created 2020 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.